Tiếng Anh Hàng hải

Tiếng Anh Hàng hải

Tiếng Anh Hàng hải Tiếng Anh hàng hải là ngôn ngữ chủ đạo và duy nhất được chấp nhận sử dụng trong các cuộc giao tiếp hàng hải, như an...

Trình độ B2

Trình độ B2

Khóa học Trình độ B2 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp toàn diện cho các học viên. Khóa học sẽ...

Page 1 of 2 1 2