Trình độ B2

Trình độ B2

Khóa học Trình độ B2 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp toàn diện cho các học viên. Khóa học sẽ...

Trình độ B1

Trình độ B1

Khóa học Trình độ B1 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học được thiết kế dành cho đối tượng học viên đã được học tiếng Anh ở trường ở...

Chương trình CEFR

Chương trình CEFR

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CEFR CEFR LÀ GÌ? CEFR (viết tắt của Common EuropeanFramework of Reference for Languages – Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung...