Chương trình CEFR

Chương trình CEFR

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CEFR CEFR LÀ GÌ? CEFR (viết tắt của Common EuropeanFramework of Reference for Languages – Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung...