Trình độ B1

Trình độ B1

Khóa học Trình độ B1 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học được thiết kế dành cho đối tượng học viên đã được học tiếng Anh ở trường ở...