Trình độ B2

Trình độ B2

Khóa học Trình độ B2 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp toàn diện cho các học viên. Khóa học sẽ...