Thiết kế Website

Thiết kế Website

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website cho các tổ chức, giúp...

Khóa học CorelDraw

Khóa học CorelDraw

Chương trình đào tạo CorelDraw được thiết kế giúp học viên sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành đồ họa. Có khả năng làm việc tại các công ty...

Khóa học AutoCad

Khóa học AutoCad

Hướng dẫn cho học viên cách sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng các bản vẽ kỹ thuật. Kết thúc khoá học, học viên có thể sử dụng thành...

Khóa học Photoshop

Khóa học Photoshop

Chương trình đào tạo Photoshop được thiết kế giúp học viên có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa Photoshop để xử lý ảnh, thiết kế giao...

Tin học B

Tin học B

CHỨNG CHỈ TIN HỌC B QUỐC GIA Cam kết chất lượng đào tạo Tại FLC-UT Trung Tâm FLC-UT cam kết cho học viên được học lại hoàn toàn MIỄN PHÍ...