LỊCH THI TIẾNG ANH NỘI BỘ

0

LỊCH THI TIẾNG ANH NỘI BỘ

THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Từ tháng 09/2017 đến  06/2018

Tháng Ngày thidự kiến Ngày hết hạnđăng ký dự thi Ngày ôn thi2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: 17h00 ->18h30
Ca 2: 18h45 -> 20h15
09/2017 24/09 19/09 16/08-11/09 (2,4,6)
CHỦ NHẬT THỨ BA 17/08-09/09 (3,5,7)
12/2017 17/12 12/12 14/11-06/12 (2,4,6)
CHỦ NHẬT THỨ BA 15/11-09/12 (3,5,7)
03/2018 25/03 20/03 23/02-16/03 (2,4,6)
CHỦ NHẬT THỨ BA 24/02-17/03 (3,5,7)
06/2018 10/06 05/06 11/05-01/06 (2,4,6)
CHỦ NHẬT THỨ BA 12/05-02/06 (3,5,7)

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply