Quy định đối với học viên của trung tâm

Toàn thể học viên của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học & Bồi dưỡng văn hóa Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ

  1. Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn và mang theo hóa đơn thu học phí khi đến lớp học (xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu);
    2. Học đúng lớp, đúng thời khóa biểu của lớp học mà học viên đã đăng ký. Không cho người khác mượn hóa đơn thu học phí để vào học tại Trung tâm.
    3. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, dự kiểm tra do TTNN đề ra;
    4. Kính trọng thầy, cô giáo; cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm và các quy định hiện hành của Nhà trường, của Pháp luật;
    5. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm, của Trường;

 
 
 
 

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học