Quy định về bảo lưu chuyển lớp

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN LỚP/ BẢO LƯU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Học viên vui lòng tham khảo kỹ Chương trình, Thời khóa biểu, Quy định về học phí trước khi ghi danh.
Chỉ áp dụng MỘT chế độ giảm học phí (mức cao nhất) cho một lần ghi danh. Học viên cũ đồng thời là Sinh viên  chỉ được hưởng một mức giảm học phí.
Hóa đơn đóng học phí sẽ KHÔNG được hoàn tiền vì bất cứ lý do gì nếu lớp học không bị hủy.
Học viên có thể chuyển lớp hoặc bảo lưu học phí theo quy định của Trung tâm.
QUY ĐỊNH CHUYỂN LỚP
Sau khi Trung tâm và giáo viên phụ trách lớp duyệt đơn, học viên sẽ được chuyển lớp theo nguyện vọng.
(Vui lòng liên hệ Trung tâm để làm thủ tục chuyển lớp.)

QUY ĐỊNH BẢO LƯU HỌC PHÍ
Sau khi Trung tâm và giáo viên phụ trách lớp duyệt đơn, học viên sẽ được bảo lưu với thời hạn:
-không quá 8 tuần kể từ ngày xin bảo lưu (đối với các lớp  Anh văn ABC, TOEIC, A1, TIN HỌC ABC)
-không quá 12 tuần kể từ ngày xin bảo lưu (đối với các lớp B1, B2, TIẾNG ANH HÀNG HẢI, thiết kế web)
(Vui lòng liên hệ Trung tâm để làm thủ tục bảo lưu)
 
Ghi chú:
-Học viên phải mang theo Hóa đơn đóng học phí và Thẻ học viên (nếu có).
-Mỗi học viên chỉ được chuyển lớp và/hoặc bảo lưu 1 lần/1 khóa học.
Trung  tâm sẽ không hoàn trả học phí hoặc một phần học phí vì bất cứ lý do gì nếu lớp học không bị giải tán.
– Những lớp không thuộc nhóm quy định được bảo lưu ở trên sẽ không được bảo lưu.
-Học viên cũng có thể chuyển tên phần học phí còn lại nếu bận việc riêng hoặc ốm đau, đi công v.v…

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học