Thông báo V/v đăng ký làm chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xin trân trọng thông báo:
Chúng tôi nhận đăng ký & cấp chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ cho các bạn sinh viên ĐH – CĐ chính quy khóa 2013 đã tham dự kỳ thi KSNLNN & đạt điểm tương đương với chuẩn đầu ra theo quy định.
Thời gian: THỨ 2-THỨ 6, bắt đầu từ 27/7/2015.
Sáng: Từ: 7:30-11:30
Chiều: Từ: 13:30-16:30.
Lệ phí: 30,000 đồng/ sinh viên.
Nhận chứng chỉ sau 15 ngày làm việc.
XIN CẢM ƠN!

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học