Thông báo V/v tổ chức học & thi các lớp Chuẩn CNTT Cơ bản/Nâng cao, tin học

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
TRUNG TÂM NN – TH & BDVH
Số:            /TB-NNTH &BDVH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học & thi các lớp Chuẩn CNTT Cơ bản/Nâng cao, tin học

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo các sinh viên sắp ra trường cần có chứng chỉ về Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Nâng cao (Sinh viên từ khóa K2016 trở đi), Tin học B (từ khóa K2015 về trước) để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học & Bồi dưỡng Văn hóa thông báo lộ trình học & thi như sau:

 1. Chương trình 1:

LỚP CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên lớp Đăng ký Học Thi HP (bao gồm LP thi) Lệ phí thi
Chuẩn CNTT CB 21/3->28/3 30/3->3/5 6/5/2017 1,250,000 500,000
Chuẩn CNTT NC 8->12/5 13/5->16/6 18/6/017 1,350,000 600,000

 

 1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:
 • Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản
 1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao, yêu cầu bắt buộc phải có chuẩn CNTT cơ bản, lựa chọn học và thi các combo sau:

Lựa chọn  1:

 • Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao

Lựa chọn  2:

 • Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều
 • Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

B. Chương trình 2:

Chương trình này dành riêng cho các học viên đã học tin học A, B trước ngày 10/08/2016 nhưng chưa dự thi lấy chứng chỉ:

LỚP HỌC ÔN TIN A,B

Tên lớp Học phí (bao gồm lệ phí thi) Lệ phí thi Ghi chú
Lớp ôn tập tin A 700,000 250,000 Thông tin tư vấn, liên hệ TT NNTH
Lớp ôn tập tin B 850,000 300,000

 

Các lớp ôn tập và thi Chứng chỉ A, B tin học được mở liên tục hàng tuần đến 30/4/2017 hoặc đến khi không còn phôi chứng chỉ do bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp.

Xin cảm ơn.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                                              GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                                                  LÊ QUÔC TUẤN

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.