Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM triển khai đề án tổ chức đào tạo & sát hạch chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia

0

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đã triển khai đề án tổ chức đào tạo & sát hạch chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia, theo đó Trường sẽ chuyển đổi hình thức đào tạo từ chương trình Tin học A-B-C sang Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao.

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo lộ trình, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đã lập đề án tổ chức đào tạo & sát hạch chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia, thành lập Tổ sát hạch chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia và hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi trắc nghiệm theo quy định.

Ngày 17/1/2017, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM, Sở thông tin và truyền thông đã kiểm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm. Trong thời gian sắp tới, Trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ thi sát hạch chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia sau khi được cấp phép. Chuẩn Công nghệ thông tin Quốc gia hướng tới mục tiêu làm sao để người học được trang bị các chuẩn kỹ năng cơ bản, đáp ứng được yêu cầu hội nhập.

17-1 Hoi dong phan mem UT 1 17-1 Hoi dong phan mem UT

Hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm trắc nghiệm

Share.

About Author

Leave A Reply