TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

 1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Được thành lập theo quyết định số 184/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/09/2003 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và bồi dưỡng văn hóa có nhiệm vụ (trích quy chế hoạt động tạm thời):

 • Tổ chức đào tạo cho sinh viên trong toàn trường đạt được các trình độ chuẩn về ngoại ngữ và tin học theo quy định của nhà nước.
 • Tổ chức các lớp chuyên đề về tin học và ngoại ngữ nâng cao phục vụ cho ngành giao thông vận tải và ngành hàng hải; phục vụ cho việc thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, thi cao học; chuẩn bị đi học nước ngoài…
 • Tổ chức hoạt động bồi dưỡng văn hóa, hệ thống kiến thức cho học sinh THPT từ cơ bản đến nâng cao; Tổ chức luyện thi cao học cho các đối tượng có nhu cầu; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm (tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, diễn thuyết, giao tiếp và làm việc trong môi trường đa văn hóa…); Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.
 • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm.
 • Chiêu sinh các đối tượng học ngoại ngữ, tin học và tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải.
 • Tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị bạn và địa phương để mở các lớp ngoại ngữ tin học phục vụ cho công tác chuyên môn.
 • Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.
 • Đầu mối tiếp nhận giáo viên bản ngữ giảng dạy Tiếng Anh theo các chương trình viện trợ hoặc tự nguyện và điều phối các hoạt động giảng dạy này.
 • Tổng kết báo cáo sau mỗi kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định của Nhà trường và tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, gửi báo cáo về Nhà trường để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.
 • Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
 1. LIÊN HỆ:

ĐT: 08. 35124452  – Hotline:0938006620
Fax: 08. 38980456  – Email:nnth@ut.edu.vn
 

One thought on “Chức năng & nhiệm vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *