VSTEP – Chứng chỉ B

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

– Học viên đã tham dự khóa học TOEIC 300-350 của Trung tâm;
– Học viên có trình độ thi đầu tương đương Chứng chỉ quốc gia trình độ A (sau khi đã tham gia thi kiểm tra trình độ);
– Có chứng chỉ tương đương trình độ thi đầu vào.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Tiếp tục nâng cao trình độ ngữ pháp, các cấu trúc văn phạm thường gặp trong đề thi chứng chỉ quốc gia A, B, C;
– Luyện tập các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ trung cấp, trên trung cấp;
– Có khả năng giao tiếp với các chủ đề xã hội tương đối phức tạp.

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 60 tiết / lớp;
– Số lượng học viên tối thiểu: 30 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn đề thi Chứng chỉ quốc gia trình độ B.
Giáo trình tham khảo:
+ Solutions Pre-intermediate;
+ Solutions Intermediate;
+ International Express (Pre-Intermediate);
+ International Express (Intermediate);
+ New English File (Intermediate);
+ American Headway;
+ Developing Tactics for Listening;
+ Expanding Tactics for Listening;
+ Understanding and Using English Grammar, 3rd edition + workbook.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học