Khóa học AutoCad

Hướng dẫn cho học viên cách sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng các bản vẽ kỹ thuật. Kết thúc khoá học, học viên có thể sử dụng thành thạo các công cụ của AutoCAD để tạo bản vẽ, chỉnh sửa các đối tượng, thiết lập kích thước, in ấn chính xác. Học viên sẽ có đủ kỹ năng cần thiết để xây dựng các bản vẽ đáp ứng công việc của mình.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Làm quen với AutoCad, Phương thức truy bắt điểm và nhập điểm chính xác;

– Thiết lập bản vẽ cơ bản và các hệ toạ độ;

– Các lệnh hiệu chỉnh;

– Các lệnh vẽ nhanh;

– Quản lý các đối tượng ( Lớp, màu và đường nét);

– Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu;

– Ghi và hiệu chỉnh văn bản;

– Ghi kích thước;

– Tạo tỷ lệ bản vẽ và In Ấn.

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 45 giờ / lớp;

– Số lượng học viên tối thiểu: 30 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình: Do Trung tâm biên soạn.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học