Khóa học TOEIC 400

Khóa học TOEIC 400 là khóa học được thiết kế dành cho đối tượng học viên tiếp tục quá trình chinh phục TOEIC với điểm số ngày một cao hơn (400+) và nâng cao kĩ năng nghe và nói trong môi trường Anh văn chuyên nghiệp.

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

– Học viên đã tham dự khóa học TOEIC 300-350 của Trung tâm;

– Học viên có trình độ thi đầu vào từ 300-350 điểm TOEIC (sau khi đã tham gia thi kiểm tra trình độ)

– Có chứng chỉ tương đương trình độ thi đầu vào.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Tiếp tục nâng cao trình độ ngữ pháp, các cấu trúc văn phạm thường gặp trong TOEIC;

– Bồi dưỡng thêm vốn từ vựng về 21 chủ điểm trong TOEIC;

– Hoàn thiện kĩ năng nghe Part 1, Part 2 và tập làm quen với cấu trúc và dạng bài của Part 3, Part 4 phần Listening Comprehension;

– Rèn luyện phương pháp, chiến thuật làm phần Part 5, Part 6, Part 7 của phần Reading Comprehension với các bài tập đúng theo chương trình thi thực tế TOEIC.

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 45 giờ / lớp (2,5 tháng, 31 buổi học, 1 tuần 03 buổi  (2-4-6 hoặc 3-5-7), 1 buổi 1.5 tiếng);

– Số lượng học viên tối thiểu: 25 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn đề thi TOEIC.

Giáo trình tham khảo:

+ Developing Skills for the TOEIC Test (Tác giả: Anne Taylor và Paul Edmunds, Nhà xuất bản: Compass);

+ Target TOEIC – 2nd edition (Tác giả: Anne Taylor, Nhà xuất bản: Compass);

+ Longman Preparation Series For The New Toeic Test, Introductory Course (Tác giả: Lin Lougheed, Nhà xuất bản: Longman);

+ JIM’s TOEIC 1000 Listening Comprehension (Tác giả: Lee, Jim, Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008);

+ 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd edition (Tác giả: Dr. Lin Lougheed, Nhà xuất bản: BARRON’S)

+ Cambridge Grammar And Vocabulary For The Toeic Test (Tác giả: Jolene Gear và Robert Gear, Nhà xuất bản: Cambridge).

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học