Khóa học TOEIC 300 – 350

Khóa học TOEIC 300-350 là khóa học TOEIC được thiết kế dành cho đối tượng học viên mong muốn tiếp cận kì thi TOEIC nhưng chưa có kiến thức nền vững chắc; mong muốn tạo tiền đề và củng cố kiến thức để đạt được mức điểm mục tiêu là 300 đến 350 điểm.
Thay vì mất thời gian đầu tư cho 3 khóa học Ngữ pháp bình thường khác làm tiền đề trước khi đầu quân học các chương trình luyện thi TOEIC, với chương trình đặc biệt nền tảng này, bạn được xây dựng nền tảng kiến thức văn phạm vững vàng và làm quen ngay với các dạng bài luyện TOEIC nhằm tiết kiệm thời gian và có tính tiếp cận với mục tiêu nhanh hơn.

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Khóa học phù hợp với những ai đã từng học Tiếng Anh ở các lớp THPT hoặc ở Đại học nhưng kiến thức cơ bản chưa vững, khả năng nghe còn yếu. Không cần kiểm tra trình độ đầu vào. (Nếu bạn muốn kiểm tra trình độ đầu vào vui lòng đăng ký).

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Xây dựng hệ thống kiến thức ngữ pháp cơ bản và các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong các đề thi TOEIC. Từ đó, xây dựng kiến thức nền nhằm tiến tới làm quen với các dạng bài tập trong Part 5, Part 6 và Part 7 Reading Comprehension;
– Xây dựng vốn từ vựng cơ bản của 10 chủ điểm lớn liên quan đến tài chính, ngân hàng, quản lý, thương mại… để chuẩn bị cho các khóa học nâng cao điểm số tiếp theo (TOEIC 400, TOEIC 450…);
– Tập trung luyện chuyên sâu và vững vàng sử dụng 4 chiến thuật làm Part 1 Listening Comprehension hiệu quả;
– Luyện thành thạo Part 2 Listening Comprehension thông qua 12 nhóm câu hỏi thường gặp trong Part 2 và kĩ thuật tránh bẫy dễ mắc của phần này;
– Rèn luyện kĩ năng đọc hiệu quả thông qua các chủ điểm của Part 7 và luyện ngữ pháp tổng hợp TOEIC thông qua Part 5 và Part 6 Reading Comprehension.

  1. MỤC TIÊU ĐẦU RA

– Thành thạo kĩ năng xử lí Part 1 và Part 2 Listening Comprehension
– Hệ thống ngữ pháp cơ bản vững;
– Nắm được phương pháp nghe hiểu + đọc hiểu và kĩ năng làm bài thi TOEIC chuẩn;
– Cách vận dụng ngôn ngữ TOEIC trong tình huống giao tiếp thực tế;
– Phân biệt được sự khác biệt trong cách phát âm Anh – Anh và Anh – Mỹ thông qua hệ thống luyện âm cơ bản giúp bạn xác định âm chuẩn nhờ đó khả năng nghe sẽ được cải thiện rõ rệt.

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC

36 giờ / lớp (2 tháng, 24 buổi học, 1 tuần 03 buổi  (2-4-6 hoặc 3-5-7), 1 buổi 1.5 tiếng)

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn Format đề thi TOEIC.
Giáo trình tham khảo:
+ 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd edition (Tác giả: Dr. Lin Lougheed, Nhà xuất bản: BARRON’S)
+ Toeic Analyst – 2nd edition (Tác giả: Anne Taylor, Nhà xuất bản: Trẻ)
+ Startet TOEIC – 3rd edition (Tác giả: Anne Taylor và Casey Malarcher, Nhà xuất bản: Compass)
+ Cambridge Grammar And Vocabulary For The Toeic Test (Tác giả: Jolene Gear và Robert Gear, Nhà xuất bản Cambridge)

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học