Tiếng Anh Hàng hải

Tiếng Anh Hàng hải

Tiếng Anh hàng hải là ngôn ngữ chủ đạo và duy nhất được chấp nhận sử dụng trong các cuộc giao tiếp hàng hải, như an toàn hàng hải, các vấn đề pháp chế và thương vụ hàng hải. Ngay cả những người đã rất thông thạo tiếng Anh nói chung thì khi làm việc trong lĩnh vực hàng hải cũng cần phải mất một thời gian dài nghiên cứu tiếng Anh hàng hải mới có thể làm việc tốt với các công việc mang đậm tính chuyên ngành này.

Nghị quyết A.918 của Đại hội đồng lần thứ 22 của tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đã thông qua ấn phẩm “Các cụm từ hội thoại hàng hải tiêu chuẩn của IMO-SMCP” năm 2001 bao gồm các thuật ngữ sử dụng cho các tình huống thường nhật và các tình huống khẩn cấp được quy định ở STCW 95 sửa đổi. Ngoài ra, Tổ chức hàng hải thế giới cũng phát triển đề cương chuẩn cho việc giảng dạy tiếng Anh hàng hải gọi là IMO Model course 3.17. Nhận biết rõ tính đặc thù và vai trò quan trọng của tiếng Anh hàng hải, Bộ GTVT đã ban hành quyết định về Chương trình huấn luyện Tiếng Anh hàng hải theo hướng cấp chứng chỉ quốc gia dựa trên khung trình độ chung Châu Âu (A2,B1,B2).

Nhận thấy tính ưu việt của sự phân cấp và xác nhận trình độ tiếng Anh hàng hải theo thang trình độ quốc gia dựa trên khung trình độ chung Châu Âu, cũng để giúp những người đang học và những người đang công tác trong lĩnh vực hàng hải nắm bắt và sử dụng Tiếng Anh hàng hải tốt và hiệu quả, giúp cho các nhà tuyển dụng dễ dàng nhận biết trình độ Tiếng Anh hàng hải cần cho đối tượng lao động mình quan tâm, Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, cập nhật chương trình giảng dạy tiếng Anh hàng hải mới nhất theo tinh thần của STCW 95/2010 để triển khai đào tạo tại cơ sở của nhà trường. Hiện tại, Trung tâm đã tiến hành mở các Khóa huấn luyện Tiếng Anh Hàng hải trình độ I (tương đương A2 khung châu Âu CEFR), trình độ II (tương đương B1 khung châu Âu CEFR), trình độ III (tương đương B2 khung châu Âu CEFR).

Xét tới hệ thống giáo dục và nền tảng văn hoá về chuyên ngành hàng hải của người học ở mỗi quốc gia khác nhau đáng kể, nên chương trình đã được thiết kế để xác định những yêu cầu đầu vào cơ bản và các nhóm đối tượng đào tạo bằng những thuật ngữ có tính ứng dụng toàn cầu. Khóa học tập trung vào những cấu trúc giao tiếp chuẩn trong lĩnh vực Hàng hải và cả những kỹ năng ngôn ngữ hỗ trợ cho các thuyền viên làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa trong các bối cảnh thông thường và cả những trường hợp khẩn cấp.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học