Trình độ B2

Khóa học Trình độ B2 theo Khung châu Âu (CEFR) là khóa học tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp toàn diện cho các học viên. Khóa học sẽ trung hơn vào việc phát triển ngôn ngữ ở tầm cao về cả về phần ngữ pháp lẫn từ vựng, cách sử dụng chúng trong các hoạt động viết, nghe, nói..

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

– Học viên đã hoàn thành Khóa học Trình độ B1 trong khung chuẩn CEFR tại Trung tâm;

– Học viên đã tham dự khóa học TOEIC 400 hoặc 450 của Trung tâm;

– Học viên có trình độ thi đầu vào từ 450 đến 500 điểm TOEIC hoặc 4.0 IELTS đến 4.5 IELTS (sau khi đã tham gia thi kiểm tra trình độ);

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Kỹ năng đọc sẽ chiếm phần nhỏ hơn. Dự kiến thực hành nghe nói sẽ chiếm đến 50% các buổi học và dưới các mô hình: Làm việc đôi, nhóm, hùng biện, thuyết trình, giải quyết vấn đề..vv).

– Học viên được giới thiệu về:

+ Ngữ pháp: Thực hành thường xuyên để nhận ra ý tưởng của bài đọc và bài nghe, đồng thời sử dụng ngữ pháp chuẩn hơn, được điểm nói và viết cao hơn.

+ Từ vựng: Nhanh chóng mở rộng vốn từ và cụm từ Ielts 4 kỹ năng với nhiều chủ đề khác nhau, đặc biệt là nghe nói.

+ Nói: Bài tập giáo viên đưa thêm ý tưởng để nối câu dài hơn, tự nhiên hơn, và độc lập hơn lên.

+ Nghe: Được ôn tập nhiều, tạo dựng sự tự tin ban đầu bằng các bài hội thoại nghe dài và phức tạp hơn nâng phản xạ của người học để nghe được câu trả lời rõ ràng và ghi chép nhanh.

+ Đọc: Tìm câu trả lời nhanh với các loại câu hỏi có ngữ cảnh khuyến khích học viên đọc bài tiếng Anh dài và khó hơn

+ Tiếng Anh thực hành: Hội thoại trong các tình huống thực tế trôi chảy hơn, chi tiết hơn.

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 72 giờ / lớp (04 tháng, 01 tuần 03 buổi)

– Số lượng học viên tối thiểu: 20 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn đề thi CEFR.

Giáo trình tham khảo:

+ Four Corners;

+ Upper intermediate New English File;

+ Advanced Grammar in Use

+ Upper intermediate Vocabulary in Use

+ Advanced Vocabulary in Use

+ Collocations in Use Advanced

+ Listening Extra

+ Speaking Extra

+ Academic Vocabulary in Use

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học