Tiếng Anh Hàng hải trình độ I

Khóa học huấn luyện Tiếng Anh Hàng hải Trình độ I được thiết kế nhằm phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của người học tới mức độ sơ cấp (tương đương với trình độ A2 của khung tham chiếu chung Châu Âu).

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Đối tượng tham dự khoá học Tiếng Anh Hàng hải Trình độ I tối thiểu phải đạt trình độ tiếng Anh sơ đẳng. Bao gồm:

– Sinh viên, học viên các trường dạy nghề hàng hải, trung cấp hàng hải, cao đẳng hàng hải, đại học hàng hải.

– Học viên bắt đầu làm quen với tiếng Anh Hàng hải để làm việc trên tàu với chức danh thủy thủ boong hoặc thợ máy.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Huấn luyện khả năng tiếng Anh trình độ sơ cấp cho tất cả các chức năng và cấp bậc trong lĩnh vực hàng hải;

– Về kiến thức tiếng Anh: cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết như: các loại thì, câu điều kiệm, mạo từ, sở hữu cách, giới thiệu về câu mệnh lệnh; câu hỏi; cụm giới từ, danh từ đếm được và không đếm được; lượng từ, tính từ so sánh hơn và so sánh nhất; động từ nguyên thể chỉ mục đích…

Về kiến thức chuyên ngành Hàng hải: cung cấp các kiến thức cơ bản chuẩn bị cho học viên phát triển toàn bộ kiến thức, sự hiểu biết và trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của bộ luật STCW như: Diễn đạt nhiệm vụ thuyền viên và công việc thường nhật, Kể tên các loại tàu; mô tả các phần của một con tàu, Thảo luận về tuyến đường hàng hải và vị trí địa lý; hiểu các khẩu lệnh lái tiêu chuẩn; sử dụng các thông tin bằng số cho máy móc, tả các hoạt động thường nhật trên tàu; mô tả nhiệm vụ trực ca; hiểu các khẩu lệnh máy tiêu chuẩn, Hiểu các mệnh lệnh trong tình huống khẩn cấp trên tàu…

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 175 giờ / lớp (3,5 tháng);

– Số lượng học viên tối thiểu: 15 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn chương trình tiếng Anh hàng hải.

Giáo trình tham khảo:

+ Nisbet, Kutz, Logie. Marlins Study Pack 1. Edinburgh, Marlins, 1997;

+ Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1990;

+ Kluijven, van, P. The International Maritime Language Programme. An English course for Students at Maritime colleges and for on-board training: Presentation, Texts, Tasks and Projects (2nd ed) – SMCP included. CD – ROM Alkmaar, Alk & Heijne Publishers, 2005;

+ Blakey, T.N. English For Maritime Studies, 2nd ed. Hemel Hempstead, Prentice Hall international (UK) Ltd, 1987;

+ Logie, Vivers, Nisbet. Marlins Study Pack 2. Edinburgh, Marlins, 1998;

+ Murphy, R. English Grammar in Use 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

+ Dokkum, van, K. Ship Knowledge. 2nd edition. Enkhiuzen, Dokmar, 2005.

+ Saidjashev, D. Safety Marine Vocabulary 1, Riga, LAPA Ltd, 1999;

+ Prichard, B. Maritime English 1. Udine, Del Bianco Editore, 1999;

+ Katarzynska, b. Ship’s correspondence. Gdyinia, Fundacja Rozwoju Wyzszej Szkoly Morskiel. 2005;

+ Nautical Institute ‘Marine accident Reporting Scheme’ MARS reports.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học