Tiếng Anh Hàng hải trình độ II

Khóa học huấn luyện Tiếng Anh Hàng hải Trình độ II được thiết kế nhằm phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của người học tới trình độ tiền trung cấp (tương đương với trình độ B1 của khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR).

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Đối tượng tham dự khoá học Tiếng Anh Hàng hải Trình độ II là các học viên có mục đích làm việc với chức danh sỹ quan vận hành boong trên tàu và phải tối thiểu đạt được trình độ tiếng Anh sơ cấp. Cụ thể là:

– Học viên đã hoàn thành tất cả các nội dung của Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ I tại Trung tâm;

– Học viên chưa hoàn thành Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ I phải chứng minh được rằng bản thân hiểu được và có thể vận dụng được các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và ngữ pháp trong chương trình giảng dạy được đưa ra trong Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ I (thông qua phần kiểm tra trình độ đầu vào).

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Huấn luyện khả năng tiếng Anh trình độ trung cấp cho tất cả các chức năng và cấp bậc trong lĩnh vực hàng hải;

– Về kiến thức tiếng Anh: cung cấp cho học viên các kiến thức trung cấp về 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh như: liên từ, phân tích câu; mạo từ xác định the; động từ tình thái should, sự khác nhau giữ quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; giới thiệu về câu gián tiếp, sự khác nhau giữa will và going to, mệnh đề quan hệ xác định; đại từ quan hệ; giới từ trong mệnh đề quan hệ…

Về kiến thức chuyên ngành Hàng hải: cung cấp các kiến thức trung cấp chuẩn bị cho học viên phát triển toàn bộ kiến thức, sự hiểu biết và trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của bộ luật STCW như: Mô tả khách thăm tàu, Mô tả điều kiện thời tiết; hiểu dự báo thời tiết, trang bị bảo hộ cá nhân và các loại quần áo, Báo cáo các sự việc từ chuyến đi biển trước, Báo cáo sự cố xảy ra trên biển; mô phỏng các cuộc đàm thoại trên VHF để thông tin liên lạc về các tình huống khẩn cấp và báo nạn, Giải thích về thương tật cá nhân trên biển; yêu cầu trợ giúp y tế, động từ mô tả thương tật; các vật dụng dùng để sơ cứu; thông tin liên lạc khẩn cấp theo SMCP, Bộ luật quốc tế mã thư, Kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ các hoạt động thường nhật trên tàu; liên lạc VHF về tiếp nhận nhiên liệu, năng lực trong Công ước 1978 đã sửa đổi; trình độ hàng hải và tiếng Anh….

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 259 giờ / lớp;

– Số lượng học viên tối thiểu: 15 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn chương trình tiếng Anh hàng hải.

Giáo trình tham khảo:

+ MarEng – Intermediate;

+ Nisbet, Kutz, Logie. Marlins Study Pack 1. Edinburgh, Marlins, 1997;

+ Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1990;

+ Kluijven, van, P. The International Maritime Language Programme. An English course for Students at Maritime colleges and for on-board training: Presentation, Texts, Tasks and Projects (2nd ed) – SMCP included. CD – ROM Alkmaar, Alk & Heijne Publishers, 2005;

+ Blakey, T.N. English For Maritime Studies, 2nd ed. Hemel Hempstead, Prentice Hall international (UK) Ltd, 1987;

+ Logie, Vivers, Nisbet. Marlins Study Pack 2. Edinburgh, Marlins, 1998;

+ Murphy, R. English Grammar in Use 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

+ Dokkum, van, K. Ship Knowledge. 2nd edition. Enkhiuzen, Dokmar, 2005.

+ Saidjashev, D. Safety Marine Vocabulary 1, Riga, LAPA Ltd, 1999;

+ Prichard, B. Maritime English 1. Udine, Del Bianco Editore, 1999;

+ Katarzynska, b. Ship’s correspondence. Gdyinia, Fundacja Rozwoju Wyzszej Szkoly Morskiel. 2005.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học