Tiếng Anh Hàng hải trình độ III

Khóa học huấn luyện Tiếng Anh Hàng hải Trình độ III được thiết kế nhằm phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của người học tới trình độ trên trung cấp (tương đương với trình độ B2 của khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR).

  1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Đối tượng tham dự khoá học Tiếng Anh Hàng hải Trình độ III là các học viên có mục đích làm việc với chức danh sỹ quan ngành Điều khiển tàu biển cấp quản lý trên tàu. Họ tối thiểu phải đạt trình độ tiếng Anh trung cấp. Cụ thể là:

– Học viên đã hoàn thành tất cả các nội dung của Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ I và II tại Trung tâm;

– Học viên chưa hoàn thành Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ II phải chứng minh được rằng bản thân hiểu được và có thể vận dụng được các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và ngữ pháp trong chương trình giảng dạy được đưa ra trong Khóa học tiếng Anh Hàng hải Trình độ II (thông qua phần kiểm tra trình độ đầu vào).

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Huấn luyện khả năng tiếng Anh trình độ trên trung cấp cho tất cả các chức năng và cấp bậc trong lĩnh vực hàng hải;

– Về kiến thức tiếng Anh: cung cấp cho học viên các kiến thức trên trung cấp về 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh như: Động từ có hậu tố -ing/ động từ + to, liên từ + ing; động từ hình thái must, have to, should, ought to và had better, Các cụm từ ra mệnh lệnh, lời khuyên và cảnh báo, thuật ngữ, Thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn, trạng từ thời gian already, just, still và always,  …

Về kiến thức chuyên ngành Hàng hải: cung cấp các kiến thức trên trung cấp chuẩn bị cho học viên phát triển toàn bộ kiến thức, sự hiểu biết và trình độ Tiếng Anh theo yêu cầu của bộ luật STCW như: Bàn luận được về mọi vấn đề liên quan tới an toàn và nguy hiểm tại nơi làm việc, có khả năng đưa ra cảnh báo, yêu cầu liên quan tới an toàn trên tàu, mô tả được công việc bảo dưỡng và sửa chữa, Mô tả được các điều kiện khí tượng, đọc được các thông tin về khí tượng và hải đồ thực tế, ra được các thông báo cảnh báo phòng tránh hàng hải, báo cáo thiệt hại do thời tiết xấu trên biển gây ra, mô tả được trình tự thoát hiểm trên biển, tình trạng biển, động từ mô tả chuyển động của tàu, thiết bị cứu sinh trên tàu, thiết bị trong bè cứu sinh, Điều khiển tàu, hành hải trong thời tiết xấu, SMCP để cảnh báo về khí tượng thủy văn; SMCP cho các cảnh báo hàng hải, từ vựng liên quan tới tàu thuỷ và an ninh cảng…

  1. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/LỚP

– Thời gian: 316 giờ / lớp;

– Số lượng học viên tối thiểu: 15 học viên / lớp.

  1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình chính: Do Trung tâm biên soạn, thiết kế theo chuẩn chương trình tiếng Anh hàng hải.

Giáo trình tham khảo:

+ Nisbet, Kutz, Logie. Marlins Study Pack 1. Edinburgh, Marlins, 1997;

+ Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1990;

+ Kluijven, van, P. The International Maritime Language Programme. An English course for Students at Maritime colleges and for on-board training: Presentation, Texts, Tasks and Projects (2nd ed) – SMCP included. CD – ROM Alkmaar, Alk & Heijne Publishers, 2005;

+ Blakey, T.N. English For Maritime Studies, 2nd ed. Hemel Hempstead, Prentice Hall international (UK) Ltd, 1987;

+ Logie, Vivers, Nisbet. Marlins Study Pack 2. Edinburgh, Marlins, 1998;

+ Murphy, R. English Grammar in Use 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

+ Dokkum, van, K. Ship Knowledge. 2nd edition. Enkhiuzen, Dokmar, 2005.

+ Saidjashev, D. Safety Marine Vocabulary 1, Riga, LAPA Ltd, 1999;

+ Prichard, B. Maritime English 1. Udine, Del Bianco Editore, 1999;

+ Katarzynska, b. Ship’s correspondence. Gdyinia, Fundacja Rozwoju Wyzszej Szkoly Morskiel. 2005;

+ MarEng –Advanced.

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học